Partnerzy

ECAM-EPMI

ECAM-EPMI jest uczelnią kształcącą w dziedzinie inżynierii ogólnej, utworzoną przez cztery główne grupy przemysłowe: EDF, Philips, PSA i Schneider.

Jej głównym celem jest kształcenie inżynierów operacyjnych o najwyższych umiejętnościach technicznych i menedżerskich. Oferuje kursy stworzone w celu zaspokajania potrzeb branży, dzięki długiej i mocnej tradycji współpracy.

Uczelnia jest członkiem prestiżowego francuskiego „Conférence des Grandes Ecoles”, a ponadto jest akredytowana do przyznawania dyplomu ukończenia studiów inżynierskich i magisterskich.

ECAM-EPMI jest częścią sieci ECAM, która skupia cztery szkoły inżynieryjne obejmujące duży obszar geograficzny zarówno we Francji, jak i za granicą. Grupa liczy ponad 2500 studentów, 6000 pracujących inżynierów we Francji i za granicą, 380 wykładowców, w tym 120 stałych profesorów, oraz 15 laboratoriów dydaktycznych i badawczych.

Szkoła jest także członkiem FESIC (Fédération d’écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres). Dziś tworzy największą sieć prywatnych francuskich szkół wyższych.

Szkoły FESIC są znane ze swoich wysokich standardów w zakresie doskonałości akademickiej, międzynarodowego programu nauczania, rozwoju badań oraz współpracy z przedsiębiorstwami i różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego.

Celem uczelni jest pomaganie studentom w spełnianiu marzeń, rozwijaniu się, wykorzystywaniu ich potencjału oraz promowanie ich indywidualności i odkrywanie ich talentów.

Nie szkolimy po prostu inżynierów: szkolimy mężczyzn i kobiety o ogromnym potencjale, którzy są wysoko cenieni przez firmy ze względu na ich umiejętności osobiste i zawodowe.

ECAM-EPMI to coś więcej niż tylko uczelnia; to duża rodzina, w której umiejętności każdej osoby przyczyniają się do sukcesu wszystkich.

Istituto Superiore E. Mattei

Mattei jest szkołą ponadgimnazjalną we Fiorenzuola d’Arda we Włoszech. Instytut aktywnie uczestniczy w kształceniu młodych ludzi w dziedzinach technicznych poprzez swoje wydziały Istituto Tecnico Tecnologico – Technikum (Technologia) – Inżynieria mechaniczna, Mechatronika i Energia / Elektronika i Inżynieria elektryczna oraz Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato – Szkoła zawodowa – konserwacja przemysłowa i pomoc techniczna. Inne działy obejmują nauki ścisłe, nauki humanistyczne i biznes.

Personel instytutu ściśle współpracuje z rodzicami i lokalnymi instytucjami, aby zapewnić, że każda ucząca się osoba stanie się pewnym siebie, skutecznym uczniem oraz promuje integrację i sukces dla wszystkich, niezależnie od ich umiejętności i pochodzenia społeczno-gospodarczego. Dlatego nasza metodologia dydaktyczna koncentruje się na zindywidualizowanym uczeniu się, które ma na celu zaspokojenie różnych potrzeb, zainteresowań, aspiracji i środowisk kulturowych naszych uczniów.

E. Mattei jest stale zaangażowany w promocję, za pomocą różnych środków, nowych technologii i ważnych umiejętności cyfrowych. Nasi nauczyciele i uczniowie STEM byli już zaangażowani w różne działania i inicjatywy dotyczące nowych technologii: CAD 2D i CAD 3D do rysowania technicznego i mechanicznego + drukarki 3D, symulacje online obwodów elektrycznych / elektronicznych (TinkerCad), robotyka (kodowanie, programowanie robotów, Arduino), Nao Challenge 2018, latające drony do robienia zdjęć i nagrywania filmów, obrabiarka CNC TOKARKA.

Stucom SA

Firma STUCOM została założona w 1980 roku w Barcelonie. Zapewnia szkolenia dla uczniów szkół średnich, szkolenia zawodowe z zakresu marketingu, administracji biznesowej, informatyki, robotyki oraz szkolenia dla osób bezrobotnych.

STUCOM zapewnia również szkolenia w firmach i szkolenia online dla studentów VET dzięki swojej platformie e-learningowej.

Firma kształci ponad 1000 uczniów i posiada kadrę 60 nauczycieli.

STUCOM postępuje zgodnie z protokołami jakości UNE-EN-ISO 9001/2008 i jest organizacją ISO. Ponadto należy do „systemów sieciowych CISCO”, oraz „Microsoft Academy” i „Cambridge Examiner Centre”.

STUCOM bierze udział w projektach UE od 18 lat. W swoim projekcie współpracy międzynarodowej STUCOM stara się zapewnić studentom umiejętności horyzontalne, takie jak przedsiębiorczość, autonomia czy samozarządzanie. Korzyści z tego czerpią nauczyciele, trenerzy, kadra kierownicza i uczniowie.

MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB

MECB to biuro doradztwa innowacyjnego i technicznego z siedzibą na Malcie. MECB jest prywatną spółką utworzoną w 2006 r., której celem jest wspieranie doskonalenia i innowacyjności, poprzez świadczenie odpowiednich, multidyscyplinarnych, wysokiej jakości usług doradztwa technicznego, usług badawczych i szkoleniowych. Pracownicy MECB mają doświadczenie w wielu dyscyplinach związanych z publikacjami naukowymi i / lub projektami UE. Należą do nich: przedsiębiorczość technologiczna, metody innowacji i kreatywności, drukowanie 3D, zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętym, Przemysł 4.0, modelowanie 3D, rzeczywistość rozszerzona, uczenie się przez całe życie i e-learning. MECB ma bezpośrednie doświadczenie w uczestnictwie w szeregu projektów i przetargów UE, w tym LLP Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus +, FP6 / 7, EOG, KA1 i KA2.

SC Ludor Engineering SRL

Ludor Engineering to rumuńska firma inżynierska zajmująca się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie inżynierii mechanicznej i projektowania, opracowywania produktów, prototypowania oraz usług partnerskich w ramach projektów UE. Posiada również doświadczenie we wdrażaniu zaawansowanych technologii w edukacji, w tym druku 3D, Przemysłu 4.0, dronów, STEM itp.

W wyniku działalności naukowej i / lub bezpośredniego doświadczenia z projektami europejskimi, nasi pracownicy posiadają wiedzę specjalistyczną w wielu dziedzinach, w tym w Przemyśle 4.0, drukowaniu 3D, modelowaniu 3D, technologii dronów, nauczaniu STEM, opracowywaniu produktów, przedsiębiorczości technologicznej, innowacji, szkoleń technicznych itp. Ludor Engineering ma bezpośrednie doświadczenie w uczestnictwie w projektach UE, w tym Erasmus +, zarówno jako koordynator, jak i partner.

Oprócz naszej wiedzy technicznej i zarządzania projektami, możemy polegać na dużej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, w tym na uniwersytetach, szkołach, prywatnych firmach i organizacjach pozarządowych.

M.K. INNOVATIONS LTD

Cosmic Innovations (COIN), wcześniej znana pod nazwą FAVINOM Consultancies, to dynamicznie rozwijająca się firma consultingowa oferująca szeroki zakres usług, wypełniając lukę pomiędzy światem biznesu i programami UE. Usługi oferowane przez COIN obejmują rozwój biznesu, finansowanie publiczne, wdrażanie projektów, szkolenia i transfer technologii. Wszystkie oferowane usługi koncentrują się na osiągnięciu wysokiej jakości rezultatów, co wyróżnia COIN na tle większości firm doradczych, które unikają wdrożenia rozwiązań technicznych. CION jest zawsze gotowy na współdzielenie ryzyka związanego z realizacją każdej wspólnej wizji z klientami/partnerami.

Nasze obecne działania koncentrują się na:

  • E&M Learning: szkolenie poprzez innowacyjne metodologie uczenia się
  • Spersonalizowane szkolenie: spersonalizowane metody szkolenia wykorzystujące eksplorację opinii, analizę sentymentów i technologie rzeczywistości rozszerzonej.
  • Nieformalne uczenie się: Nieformalne uczenie się poprzez tworzenie dynamicznych społeczności internetowych w celu wspierania uczenia się społeczności łącząc chęci uczenia się z pasją nauczania.
  • Rozpowszechnianie wiedzy: Rozpowszechnianie wiedzy poprzez rozwój i stosowanie zintegrowanego procesu strategicznej komunikacji wspieranego przez ukierunkowane działania online i offline.
  • Gry: promocja gier w uczeniu się przez całe życie poprzez wykorzystanie ich do rozwoju kluczowych kompetencji.
  • Wykorzystanie projektów: Zrównoważone wyniki poprzez wprowadzenie wymogów zrównoważonego rozwoju na wczesnych etapach projektowania i eksploatacji wynikających z ukierunkowania na możliwości publiczne i komercyjne przez cały czas trwania projektu.
  • Ciągłe doskonalenie: metodologie i narzędzia zapewniania doskonalenia ukierunkowane na wskaźniki jakości oraz programy najlepszych praktyk.

COIN zatrudnia 5 doświadczonych konsultantów

Danmar Computers LLC

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych i oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Ponadto Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach których zespół działu R&D przeprowadza liczne badania i przygotowuje kursy dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Przez 15 lat firma przeprowadziła ponad 50, zakończonych sukcesem projektów, w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz Erasmus+.

W wielu z tych projektów, Danmar odpowiadał za planowanie i nadzór nad upowszechnianiem. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą programu AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Działania firmy opierają się na rozbudowanej sieci kontaktów, na poziomie zarówno narodowym jak i międzynarodowym. Na poziomie narodowym jest to współpraca z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi jak też firmami prywatnymi. Sieć kontaktów międzynarodowych obejmuje partnerów o różnych profilach działalności, z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

Brak możliwości komentowania.