Warsztaty z nauczycielami w Hiszpanii

W warsztatach, które organizował Stucom, w dniu 5 czerwca, wzięło udział 10 trenerów. 3 z nich było nauczycielami języka angielskiego, a pozostałych 7 informatyki. Ich opinie i wpływ na projekt były dość istotne, ponieważ 3 nauczycieli języka angielskiego zdecydowało się skorzystać z Kompendium 4.0 jako części swoich programów podczas uczenia…

Continue reading

Warsztaty z nauczycielami na Malcie

W ramach prezentowania wyników projektu IO1A3 w lipcu na Malcie zorganizowano warsztaty dla grupy docelowej z udziałem wykładowców z branży ICT i inżynierii w celu zidentyfikowania potencjalnych zajęć pozalekcyjnych, które mogłyby zostać przeprowadzone w celu promowania Przemysłu 4.0 i powiązanych z nim tematów. Podczas warsztatów MECB przedstawił także krótkie wprowadzenie…

Continue reading

Szczyt EURIE w Stambule, Turcja

W dniu 28.03.2019 r. w Stambule w Turcji odbył się doroczny międzynarodowy szczyt edukacyjny EURIE. Była to okazja dla ECAM-EPMI do rozmowy na temat strategii internacjonalizacji w ECAM-EPMI podczas warsztatów z Campus France. Była to świetna okazja do przedstawienia projektów Erasmus +, które koordynuje ECAM-EPMI, a mianowicie B-CAPP, FAME i…

Continue reading

Warsztaty z nauczycielami w Rumunii

Ludor Engineering przeprowadził warsztaty z 10 nauczycielami STEM z Computer Highschool „Grigore Moisil” Iasi, jednej z najlepszych szkół informatycznych w Rumunii. Celem było zebranie opinii na temat Kompendium 4.0 opracowanego przez partnerstwo. Podsumowując, uczestnicy uznali Kompendium 4.0 za przydatne narzędzie zawierające ważne i szczegółowe informacje istotne dla przyszłości ich uczniów….

Continue reading

Warsztaty dla nauczycieli STEM prowadzone przez ECAM-EPMI, Cergy, Francja

Warsztaty zostały przeprowadzone przez ECAM-EPMI z różnymi szkołami średnimi i wyższymi w celu przedstawienia im projektu Direction 4.0 i prezentacji Kompendium zrealizowanego przez partnerów projektu. Ostatecznym celem było otrzymanie od nich informacji zwrotnych na temat dokumentu oraz sugestii dotyczących działań, które można by stworzyć dla uczniów, aby uświadomić im tematy…

Continue reading

Warsztaty nt. Przemysłu 4.0 w Rzeszowie

Danmar Computers przeprowadził warsztaty z 10 nauczycielami STEM z 6 różnych szkół z Rzeszowa i okolic. Kompendium 4.0 opracowane w ramach projektu Direction 4.0 zostało przedstawione nauczycielom, aby mogli zapoznać się z treściami oferowanymi w dokumencie, tj.: Inteligentne fabryki, drukowanie 3D, AR / VR, przetwarzanie w chmurze, robotyka i bezpieczeństwo…

Continue reading

Warsztaty nt. Przemysłu 4.0 w Nikozji, Cypr

COIN przeprowadził warsztaty z 10 nauczycielami STEM z Centrum Edukacji STEM w Nikozji na Cyprze. Celem warsztatów było przedstawienie nauczycielom projektu Direction 4.0, a dokładniej Kompendium 4.0, jego celów i potencjalnej realizacji w klasie uczniów. Podczas warsztatów nauczycielom zaprezentowano Kompendium 4.0, aby mogli zapoznać się z zawartą w nich treścią….

Continue reading

Drugie spotkanie partnerów – Fiorenzuola d’Arda, Włochy

Drugie spotkanie w ramach projektu „Direction 4.0” odbyło się 3 czerwca 2019 r. Instytut E. Mattei uczestniczy w tym projekcie jako partner oraz gospodarze drugiego spotkania, które odbyło się w bibliotece. Partnerzy rozmawiali o różnych fazach projektu, w szczególności o zakończeniu tłumaczenia utworzonego wcześniej kompendium. Po omówieniu różnych faz projektu…

Continue reading