About

Luka w umiejętnościach w zakresie nowych technologii

Przemysł 4.0 i technologie związane z tą koncepcją szybko się rozwijają i zaczynają mieć realny wpływ na życie obywateli UE. Problemy zidentyfikowane przez partnerów projektu w ich krajach, ale także w wyniku szeroko zakrojonych międzynarodowych badań wskazują na ogromną lukę między dostarczaniem a popytem na umiejętności związane z nowymi technologiami, takimi jak robotyka, drukowanie 3D, przetwarzanie w chmurze, VR / AR i bezpieczeństwo cybernetyczne. Poprzez projekt DIRECTION 4.0 chcemy promować te nowe technologie wśród uczniów szkół średnich i motywować ich do wyboru kierunków technicznych.

Proponowane działania

W związku z tym DIRECTION 4.0 koncentruje się na podnoszeniu świadomości na temat Przemysłu 4.0 i rozwijaniu umiejętności, które wkrótce będą bardzo poszukiwane na rynku pracy w UE. W ramach projektu opracowanych zostanie kilka rezultatów, które są naszą odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i ograniczenia. Projekt jest skierowany do nauczycieli STEM i ich uczniów, ale inni interesariusze, tacy jak doradcy zawodowi czy trenerzy, również skorzystają z opracowanych rezultatów.

Oczekiwany wpływ

Oczekuje się, że DIRECTION 4.0 będzie miał znaczący wpływ na bezpośrednich beneficjentów – nauczycieli STEM i ich uczniów, ale także na inne zainteresowane strony, wśród których znajdą się doradcy zawodowi nauczyciele, trenerzy czy przedstawiciele sektora biznesowego.

Brak możliwości komentowania.