Εργαστήρι με καθηγητές στη Μάλτα

Ca parte a livrabilelor din IO1A3, în iulie a fost organizat în Malta un atelier al grupului țintă care a implicat lectori din domeniul TIC și Inginerie pentru a identifica potențialele activități extracurriculare ce ar putea fi desfășurate în scopul promovării Industriei 4.0 și a temelor conexe. Ideea principală din…

Continue reading

EURIE στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Στις 28.03.2019, πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, η ετήσια Διεθνής Διάσκεψη για την Εκπαίδευση EURIE. Αυτή ήταν η ευκαιρία για το ECAM-EPMI να μιλήσει για τη στρατηγική διεθνοποίησης του ECAM-EPMI στο εργαστήριο με την Campus France. Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για την καθιέρωση των έργων Erasmus+ που το ECAM-EPMI…

Continue reading

Εργαστήρι με καθηγητές στη Ρουμανία

Η Ludor Engineering πραγματοποίησε εργαστήριο με 10 καθηγητές STEM από το Λύκειο Υπολογιστών “Grigore Moisil” Iasi, ένα από τα καλύτερα σχολεία Πληροφορικής στη Ρουμανία. Ο στόχος ήταν να συγκεντρωθούν ανατροφοδοτήσεις σχετικά με το Compendium 4.0 που παρήγαγε η ομάδα του έργου. Συμπερασματικά, οι συμμετέχοντες θεώρησαν το Compendium 4.0 χρήσιμο εργαλείο,…

Continue reading

Εργαστήρια για τους εκπαιδευτικούς STEM που διεξάγονται από το ECAM-EPMI, Cergy, Γαλλία

Εργαστήρια διεξήχθησαν από το ECAM-EPMI με διάφορα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γυμνάσια για να τους παρουσιάσουν το έργο Direction 4.0 και να παρουσιάσουν τη Διατριβή 4.0 που πραγματοποίησαν οι εταίροι του έργου. Ο τελικός στόχος ήταν να λάβουν σχόλια από αυτά σχετικά με το έγγραφο και κάποιες προτάσεις για δραστηριότητες…

Continue reading

Βιομηχανία 4.0 Εργαστήριο στο Rzeszów

Η Danmar Computers πραγματοποίησε εργαστήριο με 10 δασκάλους STEM από 6 διαφορετικά σχολεία από το Rzeszów και τις γύρω περιοχές. Το Compendium 4.0 που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Direction 4.0 παρουσιάστηκε στους εκπαιδευτικούς, ώστε να έχουν μια γενική εικόνα του περιεχομένου που προσφέρει το Compendium: Smart Factories, 3D εκτύπωση,…

Continue reading

Εργαστήριο για τη Βιομηχανία 4.0 στην Λευκωσία της Κύπρου

Η COIN διεξήγαγε εργαστήρι με 10 δασκάλους STEM από το STEM Education Center στη Λευκωσία της Κύπρου. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η εισαγωγή του έργου Direction 4.0 στους εκπαιδευτικούς και πιο συγκεκριμένα στο Compendium 4.0, τους στόχους του και την πιθανή εφαρμογή του σε μια τάξη μαθητών. Κατά τη διάρκεια…

Continue reading

2η συνάντηση εταίρων – Φιορενζουόλα ντι Άρντα, Ιταλία

Η δεύτερη συνάντηση του έργου “Direction 4.0” πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2019. Το Ινστιτούτο Ε. Mattei συμμετέχει ως εταίρος σε αυτό το πρόγραμμα και φιλοξένησε τη δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη. Οι εταίροι μίλησαν για τις διάφορες φάσεις του έργου, και συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση της πολύγλωσσης μετάφρασης της…

Continue reading